Lean in de Huisartsenpraktijk en 1ste Lijn

Contact us

Beschrijving

Lean in de Huisartsenpraktijk en 1ste Lijn

Lean werken heeft als doel om met de Lean principes en methoden de bedrijfsvoering “achter de schermen” in de huisartsenpraktijk c.q. het gezondheidscentrum continu te optimaliseren. Door de teamgerichte verbeteraanpak worden niet alleen tijd en kosten bespaard, ook neemt de teamspirit toe door gezamenlijk proactief te innoveren en te verbeteren. Bewezen is dat tegelijkertijd de kwaliteitsborging (en daarmee de praktijk accreditatie) sneller wordt bereikt en behouden.

De opleiding omvat:

 • Vereenvoudigen van processen en elimineren van verspilling
 • Inzetten van het teambord voor doelgericht organiseren en verbeteren
 • Effectief analyseren en aanpakken van problemen en knelpunten
 • Visueel management en standaardisatie van de werkomgeving
 • Visualiseren van protocollen en werkinstructies
 • Kanban voorraadbeheer van verpleegmiddelen, formulieren etc. gericht op het minimaliseren van voorraden en het voorkomen van misgrijpen

Wat maakt deze opleiding uniek?

Lean is vaak een kwestie van doen en daarom zijn onze trainingsmodules zo ontworpen dat de theoretische kennis direct praktisch geoefend wordt. Dit bevordert niet alleen de leercurve maar geeft de deelnemers ook nog concrete methoden en technieken die ze direct in hun eigen werkomgeving kunnen gaan toepassen.

Doelstellingen van de opleiding

 • Introduceren van de Lean Principes
 • Het verschaffen van Lean Tools en Technieken
 • Het oefenen van Lean Tools en Technieken binnen de eigen praktijk
 • Verhogen patiënttevredenheid en werkplezier

Resultaten

 • Met het team zelfstandig in staat zijn Lean methoden toe te passen bij het optimaliseren van processen, de werkomgeving en de samenwerking in de eigen praktijk.
 • Toename van de productiviteit
 • Verhoging van de patiënt- en cliënttevredenheid
 • Vermindering van de werkdruk voor uw medewerkers
 • De eerste stap naar een verbetercultuur

Doelgroep

Huisartsen, Praktijkondersteuners , Praktijkverpleegkundigen, Doktersassistenten en 1e lijn Zorgverleners. De opleiding is gericht op het deelnemen van meerdere disciplines van de huisartsenpraktijk en het eerstelijns gezondheidscentrum. Door als team samen te participeren vergroot u de borging en het duurzaam toepassen van de Lean aanpak in dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Huisartsen, Praktijkondersteuners , Praktijkverpleegkundigen, Doktersassistenten en 1e lijn Zorgverleners. De opleiding is gericht op het deelnemen van meerdere disciplines van de huisartsenpraktijk en het eerstelijns gezondheidscentrum. Door als team samen te participeren vergroot u de borging en het duurzaam toepassen van de Lean aanpak in dagelijkse praktijk.

Doelstellingen

Introduceren van de Lean Principes
Het verschaffen van Lean Tools en Technieken
Het oefenen van Lean Tools en Technieken binnen de eigen praktijk
Verhogen patiënttevredenheid en werkplezier

Inhoud

Blok 1 Start

• Doel en opzet van de training
• Lean principes
• Analyseren van processen en verbeteren
• Aanpakken van verspillingen
• Visueel Management met voorbeelden uit de zorg
• Verbetercirkel stap 1: huiswerkopdracht kiezen eigen verbeterproject

Blok 2 Vervolg

• Aanhaken en delen ervaringen na 1e blok
• Probleemanalyse en verbeteraanpak
• Kanban voorraadbeheer
• Teambord voor verbeteren en organiseren
• Verbetercirkel stap 2 (toepassing A3): huiswerkopdracht eigen verbeterproject


Blok 3 - Coaching
inplannen i.o.m deelnemers
• Coachen verbeterproject in eigen praktijk
• Begeleiding bij het doorlopen van de verbetercirkel stap 3 t/m 8
• Als team resultaten bereiken

Blok 4

• Presentatie resultaten van alle verbeterprojecten
• Feedback en leren van elkaar
• Toetsing en certificering

Resultaten

Lean is vaak een kwestie van doen en daarom zijn onze
trainingsmodules zo ontworpen dat de theoretische kennis direct
praktisch geoefend wordt. Dit bevordert niet alleen de leercurve maar
geeft de deelnemers ook nog concrete tools en technieken die ze direct
in hun eigen werkomgeving kunnen gaan toepassen.

Planning

In-Company