Lean in de Zorg – Yellow Belt

Contact us

Beschrijving

Lean in de Zorg – Yellow Belt

Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden moeten zorginstellingen nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan. Kosten moeten omlaag en kwaliteit en productiviteit moeten omhoog om klanten / patiënten nog beter te kunnen bedienen.

Hoe pakt u dat het beste structureel en efficiënt aan? En zorgt u er tegelijk voor dat uw medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd blijven doen?

Door middel van de invoering van de lean principes leert uw organisatie om met succes bedrijfsprocessen te innoveren en de kwaliteit ervan systematisch te verbeteren. Lean is geschikt voor profit en non-profit organisaties en dus ook voor zorgorganisaties. Doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en werkmethoden continue verbeterd worden.

Doelstellingen Lean in de Zorg – Yellow Belt

Verlaging van uw kosten door toename van de productiviteit.
Verhoging van de patiënt- en cliëntttevredenheid.
Vermindering van de werkdruk voor uw medewerkers.
Verkorting van de doorlooptijd van werkprocessen.
Verhoging van de bezettingsgraad
Verkorting van uw wachttijden, snellere administratieve processen.
Verbetering van processen, teams die zelfstandig verbeteren.
Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen.

Inhoud Lean in de Zorg – Yellow Belt

Module 1: Introductie in Lean Zorg
• Wat is lean Denken?
• Wat betekent Lean Zorg?
• Waar is Lean begonnen?
• Waarom Lean Zorg toepassen?

Module 2: Stabiliseren
• Verspilling leren zien en verwijderen
• Value Stream Mapping – VSM

Module 3: Standaardiseren
• Flow
• Pull Systemen en Kanban
• Standaard Werk

Module 4: Simplificeren
• Werkinhoud balanceren
• 5S Werkplekorganisatie
• Visueel Management & Controles

Module 5: “Problem Solving” Technieken
• Ishikawa (visgraat) Diagram
• Process Flow Mapping
• A3 Problem Solving

Module 6: Verbeterborden
• Ontwerp verbeterborden
• Dagelijks management met verbeterborden
• Prioriseren verbeteractie
• Opvolging verbeteracties

Resultaten Lean in de Zorg – Yellow Belt

Lean is vaak een kwestie van doen en daarom zijn onze trainingsmodules zo ontworpen dat de theoretische kennis direct praktisch geoefend wordt. Dit bevordert niet alleen de leercurve maar geeft de deelnemers ook nog concrete tools en technieken die ze direct in hun eigen werkomgeving kunnen gaan toepassen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het welzijn van hun personeel en van hun patiënten / cliënten en betrokken zijn bij het proces van continue verbetering van directeuren van zorginstellingen tot het operationele personeel en ondersteunende functies. Het betreft mensen werkende in zowel de "Cure" als "Care" instellingen.

Doelstellingen

Verlaging van uw kosten door toename van de productiviteit.
Verhoging van de patiënt- en cliëntttevredenheid.
Vermindering van de werkdruk voor uw medewerkers.
Verkorting van de doorlooptijd van werkprocessen.
Verhoging van de bezettingsgraad
Verkorting van uw wachttijden, snellere administratieve processen.
Verbetering van processen, teams die zelfstandig verbeteren.
Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen.

Inhoud

Onderwerpen Dag 1

Deel 1: Introductie in Lean Zorg
• Wat is lean Denken?
• Wat betekent Lean Zorg?
• Waar is Lean begonnen?
• Waarom Lean Zorg toepassen?

Deel 2: Stabiliseren
• Verspilling leren zien en verwijderen
• Value Stream Mapping - VSM

Deel 3: Standaardiseren
• Flow
• Pull Systemen en Kanban
• Standaard Werk

Onderwerpen Dag 2

Deel 4: Simplificeren
• Werkinhoud balanceren
• 5S Werkplekorganisatie
• Visueel Management & Controles

Deel 5: "Problem Solving" Technieken
• Ishikawa (visgraat) Diagram
• Process Flow Mapping
• A3 Problem Solving

Deel 6: Verbeterborden
• Ontwerp verbeterborden
• Dagelijks management met verbeterborden
• Prioriseren verbeteractie
• Opvolging verbeteracties

Resultaten

Lean is vaak een kwestie van doen en daarom zijn onze
trainingsmodules zo ontworpen dat de theoretische kennis direct
praktisch geoefend wordt. Dit bevordert niet alleen de leercurve maar
geeft de deelnemers ook nog concrete tools en technieken die ze direct
in hun eigen werkomgeving kunnen gaan toepassen.

Planning

maart en april 2021:
6 modules x 1,5 uur online via Zoom

mei en juni 2021:
6 modules x 1,5 uur online via Zoom