Advanced Lean & Flow Manufacturing Niveau II

Contact us

Beschrijving

De “Advanced Lean & Flow Manufacturing” cursus niveau 2 onderwijst de methoden & technieken die onontbeerlijk zijn voor de implementatie en het managen van een door vraag gestuurde productieomgeving, waar meerdere productvarianten geproduceerd kunnen worden.

De cursus is gericht op het ontwerp van Mixed-Model Flow lijnen waarbij de methoden die hiervoor nodig zijn worden onderwezen en gepraktiseerd.

Hierbij wordt o.a. ingegaan op Processynchronisaties, Proces Mapping, SOE’s (Sequence of Events), Takt Tijdberekening, Resources berekening (Machines en Mensen).

Doelgroep

Produktie managers, Materiaal managers, Produktie engineers, Supply Chain managers als ook andere managers dan wel engineers die vanwege hun functie betrokken zijn bij het Lean productieproces (of Project)

Doelstellingen

De deelnemers leren

• De vereiste methoden & technieken kennen om een mixed model flow lijn (een productielijn met diverse producten) effectief te implementeren
• Verschillende methoden om een productielijn uit te balanceren en knelpunten te voorkomen
• Hoe ‘flow’ productielijnen aangestuurd door klantenvraag te managen
Hoe op dagelijkse basis ‘flow’ productielijnen te organiseren en te managen.

Inhoud

Deel 1:
Samenvatting van de in de basis workshop geleerde Lean & Flow Manufacturing methoden & technieken

Deel 2:
Vastleggen van Proces synchronisaties, Process Mapping, en Sequence of Events

Deel 3:
Vastleggen van Vmax (maximale klantvraag), Takt Tijd, Cycle Time Weighted en berekening van aantal resources (mensen en machines)

Deel 4:
Het organiseren & managen van materiaalaanvoer binnen een Lean & Flow omgeving

Deel 5:
Het dagelijks simuleren, organiseren en managen van een ‘mixed-model flow’ lijn

Deel 6:
Lean & Flow productieplanning

Resultaten

Tijdens de workshop wordt theorie afgewisseld met praktische team opdrachten
De deelnemers zullen in een reële situatie worden geplaatst tijdens een simulatie opdracht.
In een simulatieopstelling zullen de deelnemers met aangereikte informatie, de noodzakelijke geachte methoden en flow lijn berekeningen voor elke processtap, van een door klantenvraag aangestuurde productie, dienen te bepalen

Planning

U heeft interesse aan deelname van de cursus en wenst zich te informeren over datums wanneer workshops gehouden worden? Bezoek dan a.u.b. onze homepage www.reoss.com voor verdere informatie, of neem a.u.b. contact op via info@reoss.com.