Lean in de Zorg – Waardestroom Analyse

Contact us

Beschrijving

Waardestroom Analyse (WSA) is een bekende methodiek binnen Lean- en verbetertrajecten. Ook voor zorginstellingen kunnen WSA’s zeer waardevol zijn om duidelijk in kaart te krijgen waar afdelingen staan (“Huidige Situatie”) en waar ze naar toe zouden moeten (“Gewenste Situatie”).

Bij een WSA worden processen bekeken door een “Lean” bril en zal er kritisch gekeken worden naar de waarde-toevoegende en niet-waarde-toevoegende elementen binnen en tussen processen. Verder zal de output van een goede WSA een kapstok zijn waar de korte en lange termijn verbeteringen worden geïdentificeerd zodat het voor iedereen duidelijk wat de verbetertrajecten zullen zijn en hoe deze vorm gegeven zullen worden.

Doelstellingen

 • Het maken van een “Huidige” en “Gewenste” Waardestroom Analyse
 • Het identificeren van verspillingen binnen en tussen processen
 • Het identificeren van “Laag Hangend Fruit” om verbeteringen snel te kunnen starten
 • Het vastleggen van een plan om van de huidige naar de gewenste situatie te komen
 • Consensus en duidelijkheid krijgen bij deelnemers over de “feitelijke” situatie
 • Inzicht in onnodige complexiteit en vereenvoudiging van processen

Inhoud

Onderwerpen Lean Zorg Waarde Stroom Analyse

De principes van Lean Denken
• Wat is Waardestroom Analyse
• Patiënt, Materiaal- & Informatiestroom
• Het selecteren van een dienst / diensten
• De Value Stream Manager
• Gebruik van “Process Mapping”

Identificeren van verspillingen

De Huidige Situatie
• Teken de Huidige Situatie

De Toekomstige Situatie
• Teken de Toekomstige Situatie

Plan van Aanpak

Doelgroep

Iedereen die te maken krijgt met veranderingen of verbetering van processen of met de introductie van Leanprojecten.

Resultaten

 • Analyse van processen door de “Lean Bril”
 • Inzicht in verspillingen binnen en tussen processen
 • Inzicht in benodigde capaciteiten voor processen
 • Eenduidige communicatie over hoe processen nu lopen en moeten lopen
 • Kapstok voor korte en lange termijn verbetertrajecten
 • Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen

Planning

Alleen als “in-company” training

Kosten: Neemt u a.u.b. contact met ons op voor een “op maat” gemaakt voorstel

Doelgroep

Iedereen die te maken krijgt met veranderingen of verbetering van processen of met de introductie van Leanprojecten.

Doelstellingen

• Het maken van een “Huidige” en “Gewenste” Waarde Stroom Analyse
• Het identificeren van verspillingen binnen en tussen processen
• Het identificeren van “Laag Hangend Fruit” om verbeteringen snel te kunnen starten
• Het vastleggen van een plan om van de huidige naar de gewenste situatie te komen
• Consensus en duidelijkheid krijgen bij deelnemers over de “feitelijke” situatie.
Inzicht in onnodige complexiteit en vereenvoudiging van processenz

Inhoud

Onderwerpen Lean Zorg Waarde Stroom Analyse

De principes van Lean Denken
• Wat is Value Stream Mapping?
• Patiënt, Materiaal- & Informatiestroom
• Het selecteren van een dienst / diensten
• De Value Stream Manager
• Gebruik van “Process Mapping”

Identificeren van verspillingen

De Huidige Situatie
• Teken de Huidige Situatie

De Toekomstige Situatie
• Teken de Toekomstige Situatie

Plan van Aanpak

Resultaten

• Analyse van processen door de “Lean Bril”
• Inzicht in verspillingen binnen en tussen processen
• Inzicht in benodigde capaciteiten voor processen
• Eenduidige communicatie over hoe processen nu lopen en moeten lopen
• Kapstok voor korte en lange termijn verbetertrajecten
• Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen

Planning

Alleen als "in-company" training

Kosten: Neemt u a.u.b. contact met ons op voor een "op maat" gemaakt voorstel