PEP®Lean

Contact us
Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Waarom PEP®Lean?

Om Lean nog slimmer te introduceren, organiseren en te verankeren in de organisatie nemen REOSS en Vissers & Werkman het initiatief om dit ook vanuit het individu te gaan initiëren en te ontwikkelen (het “echte” bottum-up); PEP®Lean

In dit nieuwe concept combineren we het stroomlijnen van processen met verbetering van persoonlijke werkgewoonten. Hierbij is persoonlijke efficiency de ‘missing link’ in het verankeren van Lean veranderingen in processen op organisatieniveau.

Doelstellingen

Team prestaties

Op korte termijn

 • Meer teamfocus en overzicht
 • Minder waste (verlies van tijd,
  energie en materiaal)
 • Meer verantwoordelijkheid nemen voor het groter geheel

Op langere termijn

 • De gewoonte problemen en uitdagingen te analyseren en aan te pakken
 • Een effectief team met korte en heldere lijnen
 • Meer motivatie door het besef invloed te (kunnen) nemen
 • Een lerend team gebaseerd op eerdere ervaringen heeft dit programma een verwachte terugverdientijd
  van 3 maanden.

Inhoud

Dag 1:

De opstartdag heeft als hoofdthema’s:

– Slimme, nieuwe werkgewoonten ontwikkelen
– Overzicht houden vanuit een efficiënt werksysteem
– Waste reductie, zowel individueel als op team niveau

In een interactieve presentatie nemen we de deelnemers mee in onze ‘best practice’ efficiënt werken. Daarna coachen we individuele deelnemers op hun werkplek om hen concreet te begeleiden bij het verbeteren van hun manier van werken. Als team gaan de deelnemers aan de slag met het inventariseren en verminderen van ‘waste’.

Dag 2 (drie weken na Dag 1):

Deze dag heeft als hoofd thema’s:
– Doelgerichte persoonlijke planning
– Teamdoelen en waardestroom analyse
– Het methodisch aanpakken van problemen (root cause)
Vanuit een presentatie gaat het team aan de slag met teamdoelen en het maken van een waardestroom analyse. In individuele coaching op de werkplek wordt het persoonlijk verbeterproces opgevolgd.

Dag 3 (na ongeveer 1,5 maand):

Eerst is er aandacht voor waar het team en de ingezette verbeteringen NU staan. Daarna wordt een verdiepende stap gezet in de waardestroomanalyse. We leggen de focus op het verankeren van verbeteringen en wat dat betekent in persoonlijke en teamprocessen.

In overleg begeleiden we het proces verder met maatwerk opvolgdagen. Behalve het verder uitwerken van de reeds ingezette veranderingen kunnen we het proces ook ondersteunen met teamcoaching op andere samenwerkingsthema’s.

Doelgroep

Het programma ‘PEP®-Lean’ is bedoeld voor elke organisatie waar thema’s als efficiency, continue verbeteren en klantgerichtheid belangrijk zijn en is specifiek gericht op teams.

Doelstellingen

Team prestaties
Op korte termijn
• Meer teamfocus en overzicht
• Minder waste (verlies van tijd,
energie en materiaal)
• Meer verantwoordelijkheid nemen
voor het groter geheel
Op langere termijn
• De gewoonte problemen en
uitdagingen te analyseren en aan te
pakken
• Een effectief team met korte en
heldere lijnen
• Meer motivatie door het besef
invloed te (kunnen) nemen
• Een lerend team
Gebaseerd op eerdere ervaringen heeft dit
programma een verwachte terugverdientijd
van 3 maanden.

Inhoud

Dag 1:

De opstartdag heeft als hoofdthema’s:
-
- Slimme, nieuwe werkgewoonten ontwikkelen
- Overzicht houden vanuit een efficiënt werksysteem
- Waste reductie, zowel individueel als op team niveau

In een interactieve presentatie nemen we de deelnemers mee in onze ‘best practice’ efficiënt werken. Daarna coachen we individuele deelnemers op hun werkplek om hen concreet te begeleiden bij het verbeteren van hun manier van werken. Als team gaan de deelnemers aan de slag met het inventariseren en verminderen van ‘waste’.

Dag 2 (drie weken na Dag 1):

Deze dag heeft als hoofd thema’s:
- Doelgerichte persoonlijke planning
- Teamdoelen en waardestroom analyse
- Het methodisch aanpakken van problemen (root cause)
Vanuit een presentatie gaat het team aan de slag met teamdoelen en het maken van een waardestroom analyse. In individuele coaching op de werkplek wordt het persoonlijk verbeterproces opgevolgd.

Dag 3 (na ongeveer 1,5 maand):

Eerst is er aandacht voor waar het team en de ingezette verbeteringen NU staan. Daarna wordt een verdiepende stap gezet in de waardestroomanalyse. We leggen de focus op het verankeren van verbeteringen en wat dat betekent in persoonlijke en teamprocessen.

Opvolgdag:

In overleg begeleiden we het proces verder met maatwerk opvolgdagen. Behalve het verder uitwerken van de reeds ingezette veranderingen kunnen we het proces ook ondersteunen met teamcoaching op andere samenwerkingsthema’s.

Resultaten

Wij hebben een uniek concept ontwikkeld waarbij PEP® (Persoonlijk Efficiency
Programma) gecombineerd wordt met de Lean aanpak, waardoor een krachtig
synergie effect ontstaat met als gevolg een veel sterker fundament voor de
borging en verankering van Lean op korte en lange termijn. Daarnaast kunnen
door deze aanpak de beoogde resultaten veel sneller worden gerealiseerd.

Planning

Alleen als "in-company" training

Kosten: Neemt u a.u.b. contact met ons op voor een "op maat" gemaakt voorstel