Continuous Improvement Facilitator Training

Contact us

Beschrijving

Continuous Improvement Facilitator Training

Continuous Improvement is een voorwaarde voor succesvolle organisatie’s. Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit, productiviteit en toegevoegde waarde voor klanten en de eigen organisatie door continuous improvement. Het verlangt betrokkenheid van alle afdelingen en medewerkers.

Operational Excellence is uitgegroeid tot een management methode die breed kan worden toegepast. Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit, productiviteit en toegevoegde waarde voor klanten en de eigen organisatie door continuous improvement. Het verlangt betrokkenheid van alle afdelingen en medewerkers.

De trainingsvorm die wij u aanbieden is uniek binnen Nederland. Uniek, omdat voor het eerst op evenwichtige wijze aandacht wordt besteed aan zowel de inhoud als aan de Organisatie & Communicatie, en aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer tijdens het traject. Deze symbiose levert duidelijk grote synergiën op t.o.v. een afzonderlijke benadering van deze hoofdelementen.

In vijf modules van telkens twee dagen wordt stapsgewijs gedurende 6 maanden aan de eigen bedrijfscases gewerkt. Deze tijdsperiode biedt de deelnemers de mogelijkheid tussen de trainingsmodules door aan opdrachten te werken. En staat tevens een kwalitatieve begeleiding van onze zijde toe.

Wij hechten veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Daarom zullen de deelnemers in elke module dienen te presenteren. De eisen die aan deze presentaties worden gesteld zullen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zo bijdragen om zelfverzekerd binnen de eigen organisatie TQMthema’s aan te gaan. Dit alles om een CI programma intern goed te implementeren en te managen.

Doelgroep

Deze training is vooral bedoeld voor
iedereen die als CI facilitator functioneren
wil. Deelnemers kunnen uit uiteenlopende
afdelingen en sectoren komen, werken
vaak afdeling overstijgend en staan
meestal in nauwe verbinding met
verschillende disciplines binnen de
organisatie. Het is ook een goede
aanvulling voor diegenen die een Six
Sigma Green of Black Belt hebben.

Doelstellingen

De deelnemers leren:
• Het OpEx concept te begrijpen en te faciliteren
• Diverse technieken om de CI onderdelen effectief te implementeren
• De doelen van een project te definiëren en de voortgang te meten
en te monitoren (omvat eveneens het voor- & na traject)
• Het resultaat (de voordelen) te meten en te verankeren
• Door de geboden structuur met vertrouwen CI-thema’s binnen
de eigen organisatie aan te gaan en te communiceren.
• De juiste organisatie en communicatie te hanteren om
CI duurzaam in de eigen omgeving te waarborgen

Inhoud

Het OpEx-fundament, het opzetten van een Verbeteringsprogramma,
Policy Deployment & Alignment (Beleidsontwikkeling, toepassing & beheer)
• De CI-structuur en pilaren
• Leiderschap en de ‘Zero Loss’ (nul verliezen) gedachte
• Team Ontwikkeling, het dagelijkse managementsysteem en KPI’s
• Werkvloer management, coaching, evaluatie & beloning
• Oefeningen gerelateerd aan de CI-pilaren
• De CI-implementatie & organisatie
• CI Facilitator eindpresentatie en examen
• Persoonlijke terugkoppeling (Feedback)

Resultaten

Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met praktische opdrachten. Hierbij werken de cursisten aan hun eigen bedrijfscases en presenteren de voortgang hiervan na iedere trainingsmodule. Extra tussentijdse ondersteuning (op de eigen locatie) kan met ons worden afgestemd.
Tevens omvat het trainingsmateriaal ‘best-practice’ voorbeelden van toonaangevende bedrijven en zal er beeldmateriaal, o.a. video’s, gebruikt worden.
Een intake maakt onderdeel uit van het voortraject om verwachtingen van beide zijden goed af te stemmen en stellen wij HBO-niveau als minimum vereiste.

Planning

U heeft interesse in deelname aan deze training, of wenst meer informatie, neem
dan a.u.b. telefonisch contact op, of via email, info@reoss.com

Planning
Alleen als "in-company" training

Kosten: Neemt u a.u.b. contact met ons op voor een "op maat" gemaakt voorstel