Lean & Flow Manufacturing Niveau I

Contact us

Product Description

Deze cursus sessie stelt u in de gelegenheid om praktijkgerichte kennis op te doen, om zo te ervaren hoe “Lean & Flow Manufacturing” technieken in uw eigen bedrijfsomgeving toegepast kunnen worden. Het doel van de cursus is om u in staat te stellen snelheid, terugkoppeling, kwaliteit, productiviteit en materiaalbehoeften te verbeteren, en zo snel in te kunnen spelen op een veranderende klantbehoefte.

Lean & Flow Manufacturing” technieken kunnen op elke productieprocesvorm worden toegepast, onafhankelijk van de mate van complexiteit.

De noodzakelijk te nemen stappen om ’flow’ productie, binnen het spectrum van klantenopdracht tot productuitlevering, te implementeren, als ook de rol van alle bedrijfsfuncties bij een dergelijke verandering, zullen worden besproken.

Doelgroep

Produktie managers, Logistieke managers, Produktie engineers, Supply Chain managers als ook andere managers dan wel engineers die vanwege hun functie betrokken zijn bij het Lean productieproces (of Project)

Doelstellingen

De deelnemers leren

• Hoe flow productie te realiseren
• Hoe de productiedoorlooptijd verkort kan worden en hoe de productiecapaciteit te verhogen
• Hoe een mix van diverse producten op eenzelfde productielijn efficiënt geproduceerd kan worden
• Hoe kwaliteitscontrole na elke productiestap te integreren
• Het elimineren van knelpunten (bottlenecks), het terugdringen van onderhanden werk (WIP), alsook van de voorraad gerede producten.
Het ontwikkelen van een strategie, om werkstappen te vereenvoudigen, tegemoet kan worden gekomen aan de klantbehoefte en tevens aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Inhoud

Deel 1:
Produceren in een traditionele omgeving.

Deel 2:
Organiseren van een naar klantvraag aangestuurde productie. Eerste technieken van Lean & Flow Manufacturing.

Deel 3:
Het uitbalanceren van de Productielijn aan de hand van de takt tijd.

Deel 4:
Toepassen van Kanban en Supply Chain technieken

Deel 5:
Hoe machines en stroom opwaartse processen te integreren

Deel 6:
Optimalisatie van middelen en mensen in de organisatie.

Resultaten

Tijdens de workshop wordt theorie afgewisseld met praktische team opdrachten
Door middel van ons simulatiespel simuleren we de verschillende stappen die noodzakelijk zijn om een Lean en Flow Productieomgeving te verwezenlijken en een traditionele operatie in een Flow organisatie te veranderen

Deelnemers leren door actieve participatie. Ze leren eerst producten traditioneel te produceren en in de tweede cursusdag hoe ze de productie met behulp van de geleerde ‘Lean’ methoden en technieken adequaat kunnen veranderen.

Planning

U heeft interesse aan deelname van de cursus en wenst zich te informeren over datums wanneer workshops gehouden worden? Bezoek dan a.u.b. onze homepage www.reoss.com voor verdere informatie, of neem a.u.b. contact op via info@reoss.com.