Lean & Flow Manufacturing Niveau I

Tijdens deze training kun je praktijkervaring opdoen met hoe “Lean Manufacturing” technologie praktisch kan worden toegepast.

Contact us

Beschrijving

Lean & Flow Manufacturing Niveau I

In deze cursus kun je praktijkervaring opdoen met de praktische toepassing van Lean Manufacturing technologie. Het doel van de cursus is om je in staat te stellen de snelheid en respons, kwaliteit, productiviteit en materiaalvereisten te verbeteren, zodat je zeer snel kunt reageren op de steeds veranderende vraag van klanten.

Lean Manufacturing kan worden toegepast op elk soort productieproces, ongeacht de complexiteit ervan. De stappen die genomen moeten worden om flow manufacturing te implementeren, van het verkrijgen van de order van de klant tot de levering van het product, en de rol van alle bedrijfsfuncties in deze verandering, zijn duidelijk gedefinieerd.

Doelstellingen

  • Implementeer flow manufacturing in de fabriek om productie te trekken op basis van de vraag van de klant tot aan de levering van het product.
  • Verkort de productietijd en verhoog de productiecapaciteit.
  • Een mix van verschillende producten op dezelfde lijn produceren.
  • Integreer kwaliteitscontrole in elke productiestap.
  • Knelpunten elimineren, het niveau van WIP, eindproducten en werk verminderen
  • Een strategie ontwikkelen om activiteiten te vereenvoudigen, aan de vraag van klanten te voldoen en aanzienlijke besparingen te realiseren.

Inhoud

Deel 1: Productie in een traditionele omgeving

Deel 2: Een vraaggestuurde stroomproductie organiseren / Eerste hulpmiddelen van Lean Manufacturing

Deel 3: Lijnbalancering op basis van Takt Time

Deel 4: Implementatie van Kanban-technieken in de toeleveringsketen

Deel 5: Hoe machines en upstreamprocessen integreren

Deel 6: Optimalisatie van middelen in de organisatie

Doelgroep

Produktie managers, Logistieke managers, Produktie engineers, Supply Chain managers als ook andere managers dan wel engineers die vanwege hun functie betrokken zijn bij het Lean productieproces (of Project)

Doelstellingen

De deelnemers leren

• Hoe flow productie te realiseren
• Hoe de productiedoorlooptijd verkort kan worden en hoe de productiecapaciteit te verhogen
• Hoe een mix van diverse producten op eenzelfde productielijn efficiënt geproduceerd kan worden
• Hoe kwaliteitscontrole na elke productiestap te integreren
• Het elimineren van knelpunten (bottlenecks), het terugdringen van onderhanden werk (WIP), alsook van de voorraad gerede producten.
Het ontwikkelen van een strategie, om werkstappen te vereenvoudigen, tegemoet kan worden gekomen aan de klantbehoefte en tevens aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Inhoud

Deel 1:
Produceren in een traditionele omgeving.

Deel 2:
Organiseren van een naar klantvraag aangestuurde productie. Eerste technieken van Lean & Flow Manufacturing.

Deel 3:
Het uitbalanceren van de Productielijn aan de hand van de takt tijd.

Deel 4:
Toepassen van Kanban en Supply Chain technieken

Deel 5:
Hoe machines en stroom opwaartse processen te integreren

Deel 6:
Optimalisatie van middelen en mensen in de organisatie.

Resultaten

Tijdens de workshop wordt theorie afgewisseld met praktische team opdrachten
Door middel van ons simulatiespel simuleren we de verschillende stappen die noodzakelijk zijn om een Lean en Flow Productieomgeving te verwezenlijken en een traditionele operatie in een Flow organisatie te veranderen

Deelnemers leren door actieve participatie. Ze leren eerst producten traditioneel te produceren en in de tweede cursusdag hoe ze de productie met behulp van de geleerde ‘Lean’ methoden en technieken adequaat kunnen veranderen.

Planning

U heeft interesse aan deelname van de cursus en wenst zich te informeren over datums wanneer workshops gehouden worden? Bezoek dan a.u.b. onze homepage www.reoss.com voor verdere informatie, of neem a.u.b. contact op via info@reoss.com.