Lean in de Zorg – Management Awareness

Contact us

Beschrijving

Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden moeten zorginstellingen nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan. Kosten moeten omlaag en kwaliteit en productiviteit moeten omhoog om klanten / patiënten nog beter te kunnen bedienen. Lean Zorg kan u daarbij helpen.

Hoe pakt u dat het beste structureel en efficiënt aan? En zorgt u er tegelijk voor dat uw medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd blijven doen? Door middel van de invoering van de lean principes leert uw organisatie om met succes bedrijfsprocessen te innoveren en de kwaliteit ervan systematisch te verbeteren.

Lean is geschikt voor profit en non-profit organisaties en dus ook voor zorgorganisaties. Doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en werkmethoden continue verbeterd worden.

Doelstellingen Lean in de Zorg – Management Awareness

• Introduceren van de Lean Principes
• Enthousiasme creëren om Lean binnen de eigen organisatie te introduceren
• Uitleg van Do’s en Dont’s.
• Advies bij “Waar en Hoe begin in met Lean”

Inhoud

Onderwerpen Lean Zorg Management Awareness

Introductie in Lean Zorg

Stabiliseren
• Verspilling leren zien en verwijderen
• Value Stream Mapping – VSM

Standaardiseren
• Flow
• Pull Systemen en Kanban
• Standaard Werk

Simplificeren
• Werkinhoud balanceren
• 5S Werkplekorganisatie
• Visueel Management & Controles

Discussie
• Vraagstukken en thema’s gericht op eigen organisatie

Resultaten

• Verlaging van uw kosten door toename van de productiviteit
• Verhoging van de patiënt- en cliënttevredenheid
• Vermindering van de werkdruk voor uw medewerkers
• Verkorting van de doorlooptijd
• Vergroting van de behandelcapaciteit
• Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor het management en middenkader binnen zorginstellingen

Doelstellingen

• Introduceren van de Lean Principes
• Enthousiasme creëren om Lean binnen de eigen organisatie te introduceren
• Uitleg van Do’s en Dont’s bij invoering Lean
• Advies bij “Waar en Hoe begin in met Lean”

Inhoud

Onderwerpen Lean Zorg Management Awareness

Introductie in Lean Zorg
• Wat is lean Denken?
• Wat betekent Lean Zorg?
• Waar is Lean begonnen?
• Waarom Lean Zorg toepassen?

Stabiliseren
• Verspilling leren zien en verwijderen
• Value Stream Mapping - VSM

Standaardiseren
• Flow
• Pull Systemen en Kanban
• Standaard Werk

Simplificeren
• Werkinhoud balanceren
• 5S Werkplekorganisatie
• Visueel Management & Controles

Discussie
• Vraagstukken en thema’s gericht op eigen organisatie

Resultaten

• Verlaging van uw kosten door toename van de productiviteit
• Verhoging van de patiënt- en cliënttevredenheid
• Vermindering van de werkdruk voor uw medewerkers
• Verkorting van de doorlooptijd
• Vergroting van de behandelcapaciteit
• Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen

Planning

24/25 maart 2016 - Utrecht of Arnhem
29/30 september 2016 - Utrecht of Arnhem