TPM (Total Productive Maintenance) – Introductie Cursus

Contact us

Product Description

TPM Introductie Cursus

Bij Total Productive Maintenance draait alles om het wegnemen van verliezen, met als eerste insteek het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid. Dit als onderdeel van de ‘overall equipement effectiveness’ (OEE) van de machines.

TPM is inmiddels uitgegroeid tot een algemene procesmanagementmethode die breed kan worden toegepast. Als naast de machinebeschikbaarheid ook logistieke of menselijke factoren een rol spelen wordt TPM steeds vaker omschreven als Total Productive (of Productivity) Management.

Deze 2-daagse Total Productive Maintenance (TPM) introductiecursus is bedoeld om deelnemers de vaardigheden van het ontwerpen en implementeren bij te brengen, noodzakelijk om een TPM-programma te implementeren en te managen.

U leert welke aspecten een TPM-programma omvat als ook hun onderlinge samenhang. De cursus richt zich daarbij vooral op de grondbeginselen en de praktische toepassing.

Daarnaast stelt de cursus de deelnemers in staat zich te concentreren op het consolideren van die vaardigheden die het meest geschikt zijn voor het eigen bedrijf.

Doelen

De deelnemers leren

  • De TPM-principes kennen
  • Het begrijpen en leren van de technieken om elk van de TPM-pilaren effectief te implementeren
  • De verbeteringsprojecten binnen een TPM-programma te definiëren, te meten en te monitoren
  • Het resultaat (de voordelen) te valideren
  • Indien het bedrijf al een start gemaakt heeft met TPM, de belangrijkste stappen kennen, om de dagelijks operatie goed te kunnen managen en waar nodig te verbeteren

Inhoud

Deel 1: Productie in een traditionele omgeving

Deel 2: TPM: wat is anders?

Deel 3: De TPM-structuur en pilaren

Deel 4: Leiderschap en de ‘Zero Loss’ (nul verliezen) gedachte

Deel 5: Het dagelijkse managementsysteem

Deel 5: De TPM-implementatie & organisatie

Doelgroep

Bedrijfsleiders, Productiemanagers, Kwaliteits - & Onderhoudsmanagers, Productie-engineers, Technische dienst, Personeelsmanagers, Supply Chain managers, Financiële managers.
Als ook andere managers of engineers die vanwege hun functie betrokken zijn bij het TPM-programma

Doelstellingen

De deelnemers leren

• De TPM-principes kennen
• Het begrijpen en leren van de technieken om elk van de TPM-pilaren effectief te implementeren
• De verbeteringsprojecten binnen een TPM-programma te definiëren, te meten en te monitoren
• Het resultaat (de voordelen) te valideren
• Indien het bedrijf al een start gemaakt heeft met TPM, de belangrijkste stappen kennen, om de dagelijks operatie goed te kunnen managen en waar nodig te verbeteren

Inhoud

Deel 1: Productie in een traditionele omgeving

Deel 2: TPM: wat is anders?

Deel 3: De TPM-structuur en pilaren

Deel 4: Leiderschap en de ‘Zero Loss’ (nul verliezen) gedachte

Deel 5: Het dagelijkse managementsysteem

Deel 5: De TPM-implementatie & organisatie

Resultaten

Tijdens de workshop wordt theorie afgewisseld met praktische opdrachten. Hierbij omvat het cursusmateriaal ook ‘best-practice’ voorbeelden van toonaangevende bedrijven en zal er beeldmateriaal, o.a. video’s, getoond worden.
Tevens kan de cursusinhoud aan de specifieke wensen van uw bedrijf worden aangepast.

Planning

U heeft interesse aan deelname van de cursus en wenst zich te informeren over datums wanneer workshops gehouden worden? Bezoek dan a.u.b. onze homepage www.reoss.com voor verdere informatie, of neem a.u.b. contact op via info@reoss.com