Technieken voor probleemoplossing

Categorieën: , Tag:

A3 Probleemoplossing

Deze cursus helpt je om complexe of zich herhalende problemen op te lossen waarvan de oorzaken onbekend zijn.

Vaak proberen de teams de primaire oorzaken van de problemen die ze tegenkomen weg te nemen, maar dat is een lang en moeilijk proces. Deze teams gebruiken vaak op een verkeerde en ineffectieve manier de hulpmiddelen van probleemoplossingstechnieken en maken de fout door zich te concentreren op de symptomen of de gevolgen van de problemen. Maar als de hoofdoorzaak niet wordt geïdentificeerd, zal het probleem zich zeker opnieuw voordoen.

Doelgroep

Deze workshop richt zich tot iedereen die zijn probleemoplossend vermogen wil versterken.

Doelstellingen

• U boekt tijdswinst en komt tot sterkere oplossingen.
• U pakt uitdagingen voortaan met veel zin aan.
• U blust geen branden, maar behandelt de problemen definitief.
• U stelt de juiste vragen, reikt verschillende antwoorden aan en detecteert opportuniteiten.
• U krijgt inzicht in het groepsproces rond het zoeken naar oplossingen en stuurt uw medewerkers/collega's naar een creatieve aanpak.

Inhoud

A3 verwijst naar een het papierformaat A3. De A3 wordt door Toyota gebruikt als sjabloon voor drie verschillende typen rapporten:

• Voorstellen
• Status
• Probleem oplossen

Deze stappen in de A3 zijn in principe:

• Identificeer het probleem
• Begrijpen van de huidige situatie / toestand
• Ontwikkel het doel - de doelstelling
• Uitvoeren oorzaak-gevolg analyse
• Brainstorm / bepalen tegenmaatregelen
• Maak een implementatieplan voor de tegenmaatregelen
• Controleer de resultaten - bevestigen het effect
• Updaten standaardwerk

Deze stappen volgen de “Deming” Plant-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.
De stappen 1 tot en met 5 zijn de "Plan", Stap 6 de "Do", Stap 7 zijnde de "Check" en Stap 8 zijn de "Bijstellen ".

Wij leren u via problemen binnen uw eigen werkprocessen hoe de A3 gebruikt kan worden en welke ondersteunende tools en methodieken daarvoor geschikt zijn.

Planning

Alleen als "in-company" training

Kosten: Neemt u a.u.b. contact met ons op voor een "op maat" gemaakt voorstel