Lean Bouwen tijdens de Planning

Contact us

Beschrijving

Recente ontwikkelingen in de bouwbranche, zoals Building Information Modeling (BIM), virtueel plannen en bouwen, Lean methoden in de planning en uitvoering en Partnerschappen voor plannen en bouwen, hebben alle op zichzelf staand grote voordelen aangetoond.

Echter, ‘Geïntegreerde Project Ondersteuning (Engels; Integrated Project Delivery (IPD)) voegt al de bovenstaande benaderingen samen en biedt volledig nieuwe mogelijkheden.

IPD maakt een planningsproces mogelijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium rekening houdt met de input van Architecten, projectontwikkelaars, hoofd- en onderaannemers, alsook van de klant.

De effecten zijn indrukwekkend: IPD-projecten zijn in een veel kortere tijd afgerond (gepland en gebouwd), en komen tegen lagere totaalkosten en met minder hulpmiddelen tot stand.

Deelnemers aan deze cursus zullen leren begrijpen welke meerwaarde Lean methoden in de planningsfase hebben. Ze zullen ervaren hoe samenwerking middels proces georiënteerde (in vergelijking tot product georiënteerde) contracten, betere resultaten voor alle betrokkenen oplevert.

Doelgroep

Architecten, Projectontwikkelaars, Ingenieursbureaus, Planners, Uitvoerders, Aannemers en Projectmanagers

Doelstellingen

De deelnemers leren:

• Hoe men een project ontwerpt dat een maximale waarde voor de klant biedt met minimale verspilling
• Hoe men het samenwerkingsproces van ’Target Value Design’ met flexibele methoden en het Last Planner System managet
Welke methoden wanneer en hoe bij Geïntegreerde Project Ondersteuning toegepast worden

Inhoud

Deel 1: Verschillen en bijzonderheden van de Geïntegreerde Project Ondersteuning in vergelijking tot de conventionele 3 stappen aanpak, Ontwerp-. Aanbesteding- en Bouwproces

• Voordelen van Geïntegreerde Project Ondersteuning
• Zwaktes van de tot nu toe gebruikte planningsmethoden
• Mogelijkheden voor een simultane planning van het bouwwerk als ook het eigenlijke bouwproces

Deel 2: Methoden bij de Geïntegreerde Project Ondersteuning

• Werken in één grote ruimte aan een gemeenschappelijk Bouwwerk-Informatie-Model (BIM)
• Simultaan werken aan één set van planningsvoorstellen
• Uitwerken van de juiste planning tegen de laagst mogelijke kosten voor het gehele project, met behulp van Target Value Design
• Tussen ontwerpalternatieven kiezen met behulp van de methode ‘Choosing by Advantage’
• Flexibele Lean methoden en het ‘Last Planner System‘ om IPD projecten te managen

Deel 3: Relationele contracten en de praktische gevolgen bij het ontwerpen van een project

• Nieuwe proces georiënteerde contracten bevorderen echte samenwerking
• Manieren en mogelijkheden voor toepassing in uw eigen omgeving

Resultaten

Tijdens de cursus wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen, simulaties en noodzakelijke voorbereidingen ter toepassing in de praktijk.

Planning

U heeft interesse aan deelname van de cursus en wenst zich te informeren over datums wanneer workshops gehouden worden? Bezoek dan a.u.b. onze homepage www.reoss.com voor verdere informatie, of neem a.u.b. contact op via info@reoss.com.